اینستاگرام: jbh.co

انواع بارهای الکتریکی

روش‌های اندازه‌گیری بار الکتریکی
فهرست مطالب

بار الکتریکی یکی از مفاهیم اساسی در علم الکترونیک و فیزیک است که به تنوع گوناگونی از اشیا و ذرات مرتبط می‌شود. انواع بار الکتریکی به‌صورت متنوعی شامل می‌شوند. بار مثبت که با علامت “+ ” نمایش داده می‌شود، از جمله این انواع است و اغلب به‌عنوان بارهای برخورده‌ای شناخته می‌شوند.

این بارها معمولاً از اشیا نیمه‌رسانا یا فلزات به اشیا دیگر انتقال می‌یابند. از طرف دیگر، بارهای منفی که با علامت “- ” نشان داده می‌شوند، نیز بارهای برخورده‌ای هستند و می‌توانند از اشیا نیمه‌رسانا یا فلزات به اشیا دیگر منتقل شوند. علاوه بر این، بارهای استاتیکی به طور موقت روی اشیا ایجاد می‌شوند و معمولاً نتیجه اصطکاک و انتقال الکترون‌ها بین اشیا هستند. بار الکترونی که یک مقدار ثابت دارد و برابر با بار یک الکترون است، به‌عنوان بارهای مبنایی شناخته می‌شود. همچنین، اشیا می‌توانند بارهای مثبت یا منفی به‌عنوان یون‌ها داشته باشند و بار ایوانی نامیده می‌شوند.

پیش از ادامه و برای درک بهتر این مفاهیم، ضروری است که تفاوت ولت با وات را بدانید.

 

بار الکتریکی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

بار الکتریکی یکی از مفاهیم مهم در علم الکترونیک و فیزیک است و به تعداد الکترون‌ها یا پروتون‌ها در یک جسم اشاره دارد که مسئول ایجاد نیروهای الکترواستاتیکی و جذب یا دفع جسم‌ها در میدان‌های الکتریکی است. بار الکتریکی دارای ویژگی‌های مهمی است:

 1. علامت و نوع: بار الکتریکی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. بار مثبت نشانگر کمبود الکترون‌ها و بار منفی نشانگر اضافه الکترون‌ها است.
 2. مقدار: مقدار بار الکتریکی با واحد کولمب (Coulomb) اندازه‌گیری می‌شود. بار الکترون یک الکترون تقریباً برابر با 1.602 × 10^-19 کولمب است.
 3. تفکیک پذیری: بارها می‌توانند جداگانه تفکیک شوند و در نتیجه، اجسام مثبت و منفی با یکدیگر تعامل کنند.
 4. نیروهای الکترواستاتیکی: بارها می‌توانند نیروهای الکترواستاتیکی ایجاد کنند. بین دو بار با علامت مخالف نیروی جذب و بین دو بار با علامت یکسان نیروی دفع وجود دارد.
 5. شدت میدان الکتریکی: بارها شدت میدان الکتریکی را در محیط ایجاد می‌کنند که از آن جا دیگر اشیا با بارهای مختلف تحت تأثیر این میدان حرکت می‌کنند.
 6. قانون‌های الکترواستاتیکی: بارها بر اساس قوانین الکترواستاتیکی به اشیا و دیگر بارها واکنش نشان می‌دهند. این قوانین شامل قانون کولن، قانون سوم نیوتن برای جذب و دفع الکترواستاتیکی و غیره می‌شوند.

بار الکتریکی و ویژگی های آن

معرفی انواع بارهای الکتریکی

بار الکتریکی مفهوم اساسی در مطالعه الکترونیک و فیزیک است و در توصیف پدیده‌های الکترواستاتیکی و الکترومغناطیسی، طراحی ادوات الکتریکی و بسیاری از زمینه‌های علوم پایه و کاربردی دخالت دارد.

 1. بار مثبت (Positive Charge): این بارها با علامت “+ ” نمایش داده می‌شوند و اغلب به‌عنوان بارهای برخورده‌ای شناخته می‌شوند. این بارها معمولاً از اشیا نیمه‌رسانا یا فلزات به اشیا دیگر انتقال می‌یابند.
 2. بار منفی (Negative Charge): بارهای منفی با علامت “- ” نشان داده می‌شوند و نیز به‌عنوان بارهای برخورده‌ای شناخته می‌شوند. این بارها می‌توانند از اشیا نیمه‌رسانا یا فلزات به اشیا دیگر منتقل شوند.
 3. بار استاتیکی (Static Charge): این نوع بارها به طور موقت روی اشیا ایجاد می‌شوند و معمولاً نتیجه اصطکاک و انتقال الکترون‌ها بین اشیا هستند.
 4. بار الکترونی (Electron Charge): در معرفی انواع مختلف بار الکتریکی، بار الکترونی یک مقدار ثابت است که برابر با بار یک الکترون (1.602 × 10^-19 کولمب) می‌باشد. این بارها به‌عنوان بارهای مبنایی شناخته می‌شوند.
 5. بار ایوانی (Ion Charge): در این رویه جریان بار اشیا یا ذرات می‌توانند بارهای مثبت یا منفی به‌عنوان یون‌ها داشته باشند. یون‌ها معمولاً به وسیله انتقال یا از دست دادن الکترون‌ها تشکیل می‌شوند.
 6. بار مختلط (Mixed Charge): المان ها و اشیا ممکن است همزمان بارهای مثبت و منفی داشته باشند و به‌عنوان بارهای مختلط شناخته می‌شوند.
 7. بار دینامیکی (Dynamic Charge): این بارها در جریان‌های الکتریکی حرکت می‌کنند و توسط الکترون‌ها در مواد هادی و نیمه‌رسانا تشکیل می‌شوند.
 8. بار الکتریکی ناپایدار (Unstable Electric Charge): برخی اشیا ممکن است دارای بارهای الکتریکی ناپایدار باشند که به سرعت از بین می‌روند و به وضعیت تعادل برمی‌گردند.

اگر پاسخ این سوال که الکتریسیته چیست را می‌دانید پس احتمالاً می‌توانید تحلیل کنید که بارها چگونه در یک مدار مبتنی بر الکتریسیته جریان پیدا می‌کنند.

معرفی انواع بارهای الکتریکی

بار اهمی و بار سلفی چیست؟

بار اهمی (Ampere) و بار سلفی (Coulomb) دو واحد مهم در فیزیک و الکترونیک هستند که برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی و بار الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارتی بار سلفی معمولاً برای اندازه‌گیری بار الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، درحالی‌که بار اهمی برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو واحد از اهمیت بسیاری در توصیف و مدل‌سازی مسائل الکترونیک و الکتریسیته برخوردار هستند.

1. بار سلفی

بار سلفی واحد اندازه‌گیری بار الکتریکی است. یک کلمب برابر با مقدار بار یک الکترون است. بار الکترون به شکل ثابت برابر با تقریباً 1.602 × 10^-19 کولمب تعریف می‌شود. بنابراین، برای محاسبه بار الکتریکی یک جسم، مقدار بار سلفی را مورد استفاده قرار می‌دهیم.

2. بار اهمی

بار اهمی واحد اندازه‌گیری جریان الکتریکی است. یک آمپر برابر با جریان الکتریکی که به میزان یک کولمب در یک ثانیه عبور می‌کند، تعریف می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آمپر نشان‌دهنده نرخ جریان الکتریکی است. اگر بخواهیم بار الکتریکی را به واحد آمپر اندازه‌گیری کنیم، باید نرخ تغییر بار (جریان) را در زمان رصد کنیم. این جریان در ولتاژهای متناوب و مستقیم تابلو های برق نیز استفاده می‌شود، پیرو همین مقوله مقاله شستی چیست؟ می‌تواند توضیحات بیشتری را در اختیار شما بگذارد.

 

روش‌های اندازه‌گیری بار الکتریکی

اندازه‌گیری بار الکتریکی در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای اندازه‌گیری بار الکتریکی می‌توان از روش‌ها و دستگاه‌های مختلفی استفاده کرد؛ هر یک از این روش‌ها برای اندازه‌گیری بار الکتریکی در موقعیت‌ها و کاربردهای مختلف مفید هستند و به مهندسان و فیزیک‌دان‌ها امکان می‌دهند تا بارها و جریان الکتریکی را با دقت بسیار بالا اندازه بگیرند.

1. آمپرمتر

آمپرمتر یک ابزار اندازه‌گیری بار الکتریکی در مدارها است. این دستگاه به طور مستقیم جریان الکتریکی را اندازه می‌گیرد و واحد اندازه‌گیری آن آمپر (A) است. آمپرمتر به طور معمول در مدارهای سری قرار می‌گیرد تا جریان را بدون تغییر مسیر اندازه‌گیری کند.

2. کلمپ سنج

کلمپ سنج برای اندازه‌گیری بارهای الکتریکی به‌صورت کلمبی (Coulomb) استفاده می‌شود. این دستگاه به طور معمول برای اندازه‌گیری بارها با فاصله زمانی بلند مدت استفاده می‌شود.

3. کپسول سی سی دی

CCD یک حسگر تصویری است که برای تشخیص و اندازه‌گیری بارهای الکتریکی در سیستم‌های الکترونیکی و تجهیزات دیجیتال استفاده می‌شود. این سنسور از خواص انتقال بارهای الکتریکی به تصویر‌ها برای اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل بارها بهره می‌برد.

4. میکروآمپرمتر

 میکرو آمپرمتر یک نوع آمپرمتر است که برای اندازه‌گیری جریان‌های بسیار کم و میکرو آمپری (μA) استفاده می‌شود. این دستگاه به طور مخصوص در آزمایش‌ها و تجربیات آزمایشگاهی کاربرد دارد.

5. دستگاه‌های مبتنی بر حسگر

برای اندازه‌گیری بارهای الکتریکی در برخی کاربردهای خاص می‌توان از حسگرهای خاصی استفاده کرد. این حسگرها از اصول فیزیکی مختلفی مانند اثر هال، تغییرات میدان الکتریکی و مغناطیسی و… برای اندازه‌گیری بارهای الکتریکی استفاده می‌کنند.

 

اهمیت کنترل بار الکتریکی در مدارهای برق

بار الکتریکی اهمیت چشمگیری در مدارهای برق دارد و نقش مهمی در انتقال و کنترل جریان الکتریکی و انتقال اطلاعات الکترونیکی ایفا می‌کند.

باتوجه‌به این اهمیت‌ها، بار الکتریکی مفهوم اساسی در زمینه‌های مختلف از انجام محاسبات تا طراحی و عملکرد مدارهای الکترونیکی و برق است.

1. جریان الکتریکی

بار الکتریکی، منبع اصلی جریان الکتریکی در مدارهای برق می‌باشد. الکترون‌ها با حمل بارهای منفی از نقطه به نقطه یکدیگر، جریان الکتریکی ایجاد می‌کنند. این جریان‌ها از اهمیت بسیاری برخوردارند و برای تغذیه و کارکرد ادوات الکتریکی و الکترونیکی ضروری هستند.

2. تولید میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

بارهای الکتریکی تولیدکنندگان میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در مدارها هستند. این میدان‌ها می‌توانند برای کنترل و انتقال اطلاعات، ایجاد نیروهای مکانیکی و ایجاد انرژی الکتریکی (مانند در ژنراتورها) استفاده شوند.

3. تغذیه برق الکترونیکی

مدارهای الکترونیکی به بارهای الکتریکی برای تغذیه و کارکرد بهینه نیاز دارند. بارهای مثبت و منفی در ادوات الکترونیکی مانند ترانزیستورها، میکروکنترلرها و دیگر اجزای الکترونیکی، نقش حیاتی در ایجاد و انتقال اطلاعات و انرژی دارند.

4. کاربردهای مختلف در مخابرات و انتقال داده

بارهای الکتریکی در تلفن‌ها، شبکه‌های ارتباطی، وسایل ارتباطی بی‌سیم و انتقال داده‌های اینترنتی نقش اساسی دارند. آنها به‌عنوان اطلاعات حامله بین دستگاه‌ها عمل می‌کنند.

5. کنترل و مدیریت انرژی

بارهای الکتریکی در مدارهای برق به توزیع و کنترل انرژی الکتریکی در خانه‌ها، شرکت‌ها و صنایع کمک می‌کنند. این کنترل از اهمیت زیادی برای مدیریت انرژی و صرفه‌جویی در مصرف برق برخوردار است.

تحریریه JBH
تحریریه JBH

در مجله اینترنتی JBH به‌روزترین و معتبرترین مقالات حوزه صنعت برق را بخوانید.

نوشته‌های تازه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پشتیبانی فنی

پشتیبانی آنلاین فروشگاه