درباره ما

خدمات اتوماسیون صنعتی

برند JBH با تمرکز بر ایده های نوین در صنعت برق فعالیت خود را سال ۲۰۱۷ به صورت جدی آغاز نمود.

JBH

مهندس حسین حاصلی راد
کارشناس قدرت

صاحب امتیاز و سرپرست گروه JBH

مهندس امین دلیر
کارشناس برق

سرپرست واحد فروش

مهندس تهمینه سعادت یزدی
کارشناس حسابداری

سرپرست امور مالی