توضیحات محصول

 

کنترلر دما و رطوبت JBH

معرفی

کنترلر دما و رطوبت ، علاوه بر نمایش مقادیر دما و رطوبت ،  کنترل دما در دو مد سرمایش و گرمایش و کنترل رطوبت در دو مد رطوبت زن و رطوبت گیر  انجام می دهد.

مشخصات فنی

محدوده اندازه گیری دما :  ۱۱۰+ …۵۰- درجه سانتیگراد

محدوده اندازه گیری رطوبت : %  ۱۰۰ …. ۰   

رزولوشن : ۰.۱

دقت اندازه گیری : ۱±

تغذیه : ۲۲۰ Vac

جریان رله خروجی : ۲۲۰ Vac  ۱۰A

 

 نحوه اعمال تنظیمات

تنظیم ست پوینت دما برای قطع و وصل رله

دکمه های شماره ۱ مربوط به تنظیم زمان استارت و استپ رله دما می باشد . دکمه ˄ مربوط به تنظیم دمایاستارت یا همان وصل رله و دکمه ˅ مربوط به تنظیم دمای استپ یا هم قطع رله دما می باشد.با هر بار فشردن لحظه ای این دکمه ها مقادیر تنظیم شده توسط کاربر نمایش داده می شود.حال برای تغییر تنظیمات دکمه مربوط به تنظیم دمای استارت را چند ثانیه نگه داشته تا سون سگمنت مربوط به دما چشمک زن شود.پس از چشمک زن شدن عدد ، با دکمه های شماره ۱ دمای استارت را روی دمای دلخواه تنظیم کنید . پس از تنظیم دمای استارت چند لحظه ای صبر کنید تا دستگاه بصورت اتومات تغییرات را ذخیره کند. همین فرآیند را برای تنظیم دمای استپ انجام دهید .

تنظیم ست پوینت رطوبت برای قطع و وصل رله رطوبت

دکمه های شماره ۲ مربوط به تنظیم زمان استارت و استپ رله رطوبت می باشد . دکمه ˄ مربوط به تنظیم رطوبت استارت یا همان وصل رله و دکمه ˅ مربوط به تنظیم رطوبت استپ یا هم قطع رله رطوبت می باشد.با هر بار فشردن لحظه ای این دکمه ها مقادیر تنظیم شده توسط کاربر نمایش داده می شود.حال برای تغییر تنظیمات دکمه مربوط به تنظیم رطوبت استارت را چند ثانیه نگه داشته تا سون سگمنت مربوط به رطوبت چشمک زن شود.پس از چشمک زن شدن عدد ، با دکمه های شماره ۲ رطوبت استارت را روی رطوبت دلخواه تنظیم کنید . پس از تنظیم رطوبت استارت چند لحظه ای صبر کنید تا دستگاه بصورت اتومات تغییرات را ذخیره کند. همین فرآیند را برای تنظیم رطوبت استپ انجام دهید .

کالیبره کردن مقادیر دما و رطوبت

دکمه های شماره ۱ را همزمان فشارداده تا عدد دما چشمک زن شود.پس از چشمک زن شدن با همان کلیدها دما را کالیبره کنید. دکمه های شماره ۲ را همزمان فشارداده تا عدد رطوبت چشمک زن شود.پس از چشمک زن شدن با همان کلیدها رطوبت را کالیبره کنید.

معرفی

ترموستات میکروJBH  علاوه برنمایش دما و مقدارتنظیمی دما ، قادر به کنترل دما در دو مد کاری سرمایش و گرمایش بر مبنای دمای تنظیمی کاربر می باشد .

مشخصات فنی

 محدوده اندازه گیری جریان :  ۱۱۰+ …۵۰- درجه سانتیگراد

رزولوشن : ۰.۱ درجه سانتیگراد برای محدوده (۹۹.۹+ …۹.۹- ) و ۱ درجه برای خارج از این محدوده

دقت اندازه گیری : ۰.۱ درجه سانتیگراد

دقت کنترل : ۰.۱ درجه سانتی گراد

سیکل بازخوانی : ۰.۵ ثانیه

تغذیه : ۱۲ VDC ۲۰۰ mA 

سنسور اندازه گیری :  NTC 10 K  ضد آب     

جریان رله خروجی : ۱۰ آمپر

دمای کاری دستگاه : ۶۰+ …۱۰- درجه سانتیگراد

رطوبت کاری دستگاه : %۸۵ …%۲۰

ابعاد قاب جلو : طول ۴۸ میلیمتر   عرض ۲۹ میلیمتر    عمق ۳۲ میلیمتر

اندازه قاب عقب :طول ۴۶ میلیمتر  عرض ۲۶.۵ میلیمتر

نحوه اعمال تنظیمات

تنظیم دمای قطع و وصل رله مقدار به این ترتیب است که دکمه SET  را یکبار فشارداده و رها کنید . عدد پایین که همان دمای تنظیمی کاربر است و با سون سگمنت آبی مشخص است چشمک زن می شود .سپس با هر دو دکمه مقدار این پارامتر قابل افزایش و کاهش است. برای سوئیچ کردن بین نمایش درجه سانتی گراد و درجه فارنهایت از دکمه ‘C/’Fاستفاده کنید.این ترموستات دارای ۹ فانکشن P0  تا P9  می باشد . کلید SET  را چند ثانیه نگه داشته تا P0  ظاهرشود.کلید را رها کرده و سپس با هر بار فشار دادن کلید SET  بین فانکشن ها حرکت کنید . برای مقداردهی هر یک از این ۹ فانکشن هر دو دکمه را بصورت همزمان نگه داشته تا مقدار عددی پارامتر مربوطه چشمک زن شود . سپس با دکمه های بالا پایین مقدار عددی پارامتر را افزایش و کاهش بدهید .

معرفی فانکشن ها

P0 : C ( سرمایش ) H (گرمایش)

P1 : تنظیم مقدار دمای هیسترزیس

P2 : محدود کردن ست پوینت با مقداردهی ماکزیمم ست پوینت

P3 :محدود کردن ست پوینت با مقداردهی مینیمم ست پوینت

P4 :کالیبره کردن دمای فعلی

P5 : تنظیم زمان تاخیر در وصل رله در صورت برابر شدن ست پوینت و دمای فعلی

P6 :فعال یا غیر فعال کردن فانکشن های P2  و P3

P7 : تغییر یکای اندازه گیری از سلسیوس به فارنهایت و بالعکس

P8 : فعال یا غیر فعال کردن تنظیمات کارخانه

معرفی

ترموستات ماکروJBH  علاوه برنمایش دما و مقدارتنظیمی دما ، قادر به کنترل دما در دو مد کاری سرمایش و گرمایش بر مبنای دمای تنظیمی کاربر می باشد . به این ترتیب که اگر دمای تنظیمی بیشتر از دمای فعلی تنظیم شود دستگاه بصورت اتوماتیک وارد مد گرمایش شده و ال ای دی مربوط به گرمایش روشن می شود و بالعکس اگر دمای تنظیمی کمتر از دمای فعلی تنظیم شود دستگاه بصورت اتوماتیک وارد مد سرمایش شده و ال ای دی مربوط به سرمایش روشن می شود.

مشخصات فنی

 محدوده اندازه گیری دما :  ۹۹+ …۵۰- درجه سانتیگراد

رزولوشن : ۰.۱ درجه سانتیگراد برای محدوده (۹۹.۹+ …۹.۹- ) و ۱ درجه برای خارج از این محدوده

دقت اندازه گیری : ۱ درجه سانتیگراد (از ۵۰- تا ۷۰+ )

تغذیه :VAC ±۱۰%  ۲۲۰

سنسور اندازه گیری :  NTC 10 K  ضد آب  به طول ۱ متر  

رله خروجی : رله سرمایش ( (۱۰A/250VAC رله گرمایش ( (۱۰A/250VAC

دمای کاری دستگاه : ۶۰+ …۰ درجه سانتیگراد

رطوبت کاری دستگاه : %۸۵ …%۲۰

ابعاد قاب جلو : طول ۷۵ میلیمتر   عرض ۳۴.۵ میلیمتر

اندازه قاب عقب :طول ۷۱ میلیمتر  عرض ۲۹ میلیمتر

      پیش فرض               محدوده تنظیم                                                     عملکرد           کد
            ۱۰       ۵۰- تا ۹۹+ درجه               سانتیگراد               تنظیم دمای مطلوب برای سرمایش یا گرمایش           F1  
             ۳         ۱ تا ۱۰ درجه                  سانتیگراد                           تنظیم مقداردمای دیفرانسیل           F2          
             ۳        ۱ تا ۱۰ دقیقه                           تنظیم زمان تاخیر در وصل کمپرسور           F3        
             ۰    ۱۰- تا ۱۰+ درجه              سانتیگراد                           تنظیم مقداردمای کالیبراسیون           F4        

 

معرفی
اکوترموستات JBH علاوه برنمایش دما و مقدارتنظیمی دما ، قادر به کنترل دما در دو مد کاری سررمایش
وگرمایش بر مبنای دمای تنظیمی کاربر می باشد .
مشخصات فنی
محدوده اندازه گیری دما : ۱۲۰ … + ۵۰ درجه سانتیگراد –
دقت اندازه گیری : ۰.۱ درجه سانتیگراد
تغذیه : VAC 220
سنسور اندازه گیری : NTC 10 K ضد آب
جریان رله خروجی : ۱۰ آمپر
دمای کاری دستگاه : ۶۰ … + ۱۰ درجه سانتیگراد –
رطوبت کاری دستگاه : % ۸۵ %… ۲۰
ابعاد قاب جلو : طول ۷۸ میلیمتر عرض ۴۰ میلیمتر عمق ۲۴ میلیمتر
اندازه قاب عقب :طول ۶۹ میلیمتر عرض ۳۷ میلیمتر
نحوه اعمال تنظیمات
تنظیم دمای ست پوینت برای قطع و وصل رله به این ترتیب است که دکمه SET را ۳ ثانیر ه فشرارداده و
رها کنید . عدد پایین که همان دمای تنظیمی کاربر است که با رنگ آبی مشخص اسرت ششرمز زن
می شود . سپس با هر دو دکمه بالا و پایین ، مقدار این پارامتر قابل افزایش و کاهش است. این ترموستات
دارای ۹ فانکشن P0 تا P8 می باشد . کلید SET را ۱۰ ثانیه نگه داشته ترا P0 ظاهرشرود.کلید را رهرا
کرده و سپس با هر بار فشار دادن کلید SET بین فانکشن ها حرکت کنید . برای مقداردهی هر یز از این
۹ فانکشن با دکمه های بالا پایین مقدار عددی پارامتر را افزایش و کاهش بدهید . برای ذخیرره مقرادیر
تنظیمی کلید SET را شند ثانیه نگه دارید.
معرفی فانکشن ها
P0 : سرمایش ( H )گرمایش(C)
P1 : تنظیم مقدار دمای دیفرانسیل ) برای مثال اگر شما در مد گرمایش عدد ست پوینرت را ۲۵ درجره و
دمای دیفرانسیل را ۲ درجه قرار داده اید و دمای محیط ۲۰ درجه باشد ، رله وصل می شود تا دما را بره
۲ + ۲۵ برساند. پس از رسیدن به دمای ۲۷ رله قطع شده و در صورت کراهش دمرا بره زیرر ۲۵ درجره ،
مجددا این سیکل تکرار می شود. بصورت کلی اکوترموستات دایما دما را بین ۲۵ و ۲۷ حفظ می کند.
P2 : محدود کردن ست پوینت با مقداردهی ماکزیمم ست پوینت
P3 :محدود کردن ست پوینت با مقداردهی مینیمم ست پوینت
P4 :کالیبره کردن دمای فعلی
P5 : تنظیم زمان تاخیر در وصل رله در صورت برابر شدن ست پوینت و دمای فعلی)مخصوص کمپرسر ور،
یخچال و…(
P6 :تنظیم نمایش حد بالای دمای فعلی و فعال یا غیر فعال کردن آن
P7 : قفل کردن تنظیمات ست پوینت
P8 : تنظیمات کارخانه ) پارامتر P8 را ON کرده و تا شند ثانیه هیچ دکمه ای را فشار ندهید .

 Listen To JBH Harmony

 

 

 

                  

 

جزئیات محصول