پاورمیتر تک فاز JBH

پاورمیتر تک فاز JBH

 

پاورمیتر تک فاز JBH

پاورمیتر تک فاز JBH ، ولتاژ(v) ، جریان(A) ، توان لحظه ای(kw) ، انرژی مصرفی (kwh) ، فرکانس (Hz)  و کسینوس فی را  بسته به مدل انتخابی ، بسیار زیبا و با دقت مطلوب به شما نشان می دهد .

این پاورمیتر در دو مدل AC و DC با دو محدوده جریانی ۲۰ آمپر و ۱۰۰ آمپر ارائه می شود .

کنتور دیجیتال تک فاز

پاورمیتر تک فاز

پاورمیتر تک فاز JBH تیپ نمایشگر AC

پاورمیتر تک فاز نمایشگر AC  علاوه بر نمایش پارامترهای ولتاژ ، جریان ، توان مصرفی  و  انرژی مصرفی با دقت بسیار بالا ، قادر به ذخیره انرژی مصرفی بصورت KWh  می باشد.درصورت قطع برق ، انرژی مصرفی(KWh) ذخیره شده و ریست نمی شود.علاوه بر این کاربر قادر به تعریف حد بالای توان بوده تا در صورت مصرف بیش از مقدار تنظیم شده ، دستگاه بصورت چشمک زدن نور پس زمینه اعلام خطا کند.

مشخصات فنی پاورمیتر تک فاز JBH تیپ نمایشگر AC

 محدوده اندازه گیری ولتاژ : ۲۶۰  ۸۰ ولت

فرمت نمایش ولتاژ :۲۶۰ – ۸۰ ولت

محدوده اندازه گیری جریان : تیپ۲۰ (۰  تا ۲۰ آمپر بدون CT) / تیپ ۱۰۰ ( ۰ تا ۱۰۰ آمپر به همراه CT )

فرمت نمایش جریان :  ۹۹.۹۹ – ۰ 

محدوده اندازه گیری توان : ۲۲  ۰ کیلووات

محدوده اندازه گیری و ذخیره انرژی مصرفی : ۹۹۹۹  ۰ کیلووات ساعت

دقت اندازه گیری : کلاس ۱

ابعاد قاب جلو : طول ۸۹.۶ میلیمتر   عرض ۴۹.۶ میلیمتر

ابعاد قاب عقب :طول ۸۴.۶ میلیمتر  عرض ۴۴.۶ میلیمتر

عمق : ۲۴.۴ میلیمتر

نحوه اعمال تنظیمات پاورمیتر تک فاز JBH تیپ نمایشگر AC

  • روشن یا خاموش کردن نور پس زمینه

دکمه تنظیمات را بصورت لحظه ای فشار دهید .

  • تنظیم حد بالای توان

دکمه تنظیمات را ۵ ثانیه نگه داشته تا عبارت SET  CLR  ظاهر شود .به محض ظاهر شدن عبارت مربوطه دکمه را رها کنید. وقتی عدد سه رقمی مربوط به توان ، چشمک زن شد ، با نگه داشتن دکمه ، رقم اول را افزایش داده تا به مقدار دلخواهتان برسد.سپس دکمه را رها کرده و منتظر بمانید تا رقم دوم چشمک زن شود. پس از چشمک زن شدن رقم دوم طبق روال قبلی رقم دوم را هم تنظیم کنید.رقم سوم هم به همین طریق قابل تنظیم است.پس از تنظیم همه ارقام ، برای ذخیره تنظیمات دکمه را ۵ ثانیه نگه داشته تا پنجره اول نمایشگر ظاهر شود.

  • Reset کردن مقدار انرژی مصرفی ( KWh )

دکمه تنظیمات را ۵ ثانیه نگه داشته تا عبارت SET  CLR  ظاهر شود . دکمه را رها نکنید. هنگامی که عدد مربوط به انرژی مصرفی ظاهرشده و چشمک زن بود دکمه را رها کنید . با یک فشار لحظه ای عملیات ریست را انجام داده و درصورت صرف نظر کردن از ریست ، دکمه را ۵ ثانیه نگه داشته تا به پنجره اول برگردید.

کنتور دیجیتال تک فاز مدباس

پاورمیتر تک فاز مدباس JBH

پاورمیتر تک فاز JBH تیپ مدباس AC

پاورمیتر تک فاز مدباس AC ، پارامترهای ولتاژ ، جریان ، فرکانس ، کسینوس فی ، توان مصرفی  و  انرژی مصرفی را با دقت بسیار بالا در بستر RS485 تحت پروتکل MODBUS RTU ارائه می کند. بعلاوه این محصول قادر به ذخیره انرژی مصرفی بصورت KWh  می باشد.درصورت قطع برق ، انرژی مصرفی(KWh) ذخیره شده و ریست نمی شود.شایان ذکر است کاربر قادر به تعریف ادرس مدباس ، ریست کیلووات ساعت و  تنظیم حد بالای توان بوده تا در صورت مصرف بیش از مقدار توان تنظیم شده ، دستگاه بصورت خودکار یک بیت آلارم هم ارسال بکند . 

مشخصات فنی پاورمیتر تک فاز JBH تیپ مدباس AC

ولتاژ

 محدوده اندازه گیری ولتاژ : ۲۶۰  ۸۰ ولت

فرمت نمایش ولتاژ :۲۶۰.۰ – ۸۰.۰ ولت

دقت اندازه گیری ولتاژ : % ۰.۵

جریان

محدوده اندازه گیری جریان : تیپ۱۰ (۰  تا ۱۰ آمپر بدون CT) / تیپ ۱۰۰ ( ۰ تا ۱۰۰ آمپر به همراه CT )

فرمت نمایش جریان :  ۹۹.۹۹۹ – ۰ 

دقت اندازه گیری جریان : % ۰.۵

توان اکتیو

محدوده اندازه گیری توان اکتیو : تیپ۱۰ (۰  تا ۲.۳ کیلووات) / تیپ ۱۰۰ ( ۰ تا ۲۳کیلووات )

رزولوشن : ۰.۱ وات

انرژی مصرفی

محدوده اندازه گیری و ذخیره انرژی مصرفی : ۹۹۹۹.۹۹  ۰ کیلووات ساعت

دقت اندازه گیری : %۰.۵

رزولوشن : ۱ وات ساعت

فرکانس

محدوده اندازه گیری فرکانس : ۶۵ – ۴۵ هرتز

دقت اندازه گیری : %۰.۵

رزولوشن : ۰.۱ هرتز

کسینوس فی

محدوده اندازه گیری : ۱ – ۰

دقت اندازه گیری : %۱

رزولوشن : ۰.۰۱

ابعاد قاب جلو : طول ۹۰میلیمتر   عرض ۶۰میلیمتر

ابعاد قاب عقب :طول ۹۰میلیمتر  عرض ۶۰میلیمتر

عمق : ۲۸میلیمتر

 جدول ادرس های مدباس در کاتالوگ همراه با محصول ارائه شده است .

کنتور dc

پاورمیتر dc

پاورمیتر تک فاز JBH تیپ نمایشگر DC

پاورمیتر DC علاوه بر نمایش پارامترهای ولتاژ ، جریان ، توان مصرفی  و  انرژی مصرفی(KWh) با دقت بسیار بالا ، قادر به ذخیره انرژی مصرفی بصورت KWh  می باشد.درصورت قطع برق ، انرژی مصرفی(KWh) ذخیره شده و ریست نمی شود.علاوه بر این کاربر قادر به تعریف حد بالا و پاینن,ولتاژ بوده تا در صورت افزایش یا کاهش بیش از مقدار تنظیم شده ، دستگاه بصورت چشمک زدن نور پس زمینه اعلام خطا کند.

مشخصات فنی پاورمیتر تک فاز JBH تیپ نمایشگر DC

 محدوده اندازه گیری ولتاژ : ۱۰۰  ۶.۵ ولت

فرمت نمایش ولتاژ :۹۹.۹-۶.۵ولت

محدوده اندازه گیری جریان : تیپ۲۰ (۰  تا ۲۰ آمپر بدون شنت)    /    تیپ ۱۰۰ ( ۰ تا ۱۰۰ آمپر به همراه شنت )

فرمت نمایش جریان :تیپ۱۰۰ (۹۹.۹۹ – ۰ امپر )  /تیپ۲۰ (   ۲۰.۰۰-۰۰.۰۰ آمپر)

محدوده اندازه گیری توان : تیپ ۱۰۰ ( ۱۰-۰ KW  )    تیپ۲۰ (۲ – ۰ KW)

محدوده اندازه گیری و ذخیره انرژی مصرفی : ۹۹۹۹ – ۰ KWh

دقت اندازه گیری : کلاس ۱

ابعاد قاب جلو : طول ۸۹.۶ میلیمتر   عرض ۴۹.۶ میلیمتر

ابعاد قاب عقب :طول ۸۴.۶ میلیمتر  عرض ۴۴.۶ میلیمتر

عمق : ۲۴.۴ میلیمتر

نحوه اعمال تنظیمات پاورمیتر تک فاز JBH تیپ نمایشگر DC

  • روشن یا خاموش کردن نور پس زمینه

دکمه تنظیمات را بصورت لحظه ای فشار دهید .

  • تنظیم حد بالا و پایین ولتاژ

دکمه تنظیمات را ۳ ثانیه نگه داشته تا عبارت SET     ظاهر شود .به محض ظاهر شدن عبارت مربوطه دکمه را رها کنید. وقتی عدد سه رقمی مربوط به حد بالا چشمک زن شد ، با هر بار فشار دکمه ، رقم اول را یک واحد افزایش داده تا به مقدار دلخواهتان برسد.سپس دکمه را رها کرده و منتظر بمانید تا رقم دوم چشمک زن شود. پس از چشمک زن شدن رقم دوم طبق روال قبلی رقم دوم را هم تنظیم کنید.رقم سوم هم به همین طریق قابل تنظیم است.پس از تنظیم همه ارقام ، منتظر چشمک زدن عدد سمت راست که حد پایین ولتاژ است باشید . حد پایین ولتاژ را هم طبق روال مذکور تنظیم کنید . برای ذخیره تنظیمات دکمه را ۵ ثانیه نگه داشته تا پس از نمایش عبارت pass   پنجره اول نمایشگر ظاهر شود.

  • Reset کردن مقدار انرژی مصرفی ( KWh )

دکمه تنظیمات را ۵ ثانیه نگه داشته تا عبارت CLR  ظاهر شود . دکمه را رها کنید. هنگامی که عدد مربوط به انرژی مصرفی ظاهرشده و چشمک زن بود با یک فشار لحظه ای عملیات ریست را انجام داده و درصورت صرف نظر کردن از ریست ، دکمه را ۵ ثانیه نگه داشته تا به پنجره اول برگردید.

  • تنظیم محدوده های جریان ۵۰ و ۱۰۰ آمپر

این تنظیمات برای تیپ ۱۰۰ آمپر می باشد . در صورتیکه شنت ۵۰ آمپر را وصل می کنید ، این تنظیمات را روی ۵۰ A  و در صورتیکه شنت ۱۰۰ A وصل میکنید این تنظیمات را روی ۱۰۰ A قرار دهید . نحوه تنظیم به این صورت است که دکمه را ۷ ثانیه نگه داشته تا عبارت CURR ظاهر شود.سپس با یک بار فشار دادن دکمه روی مقدار دلخواه تنظیم کنید . سپس دکمه را چند ثانیه نگه داشته تا مقدار ذخیره شده و صفحه اول نمایشگر ظاهر شود .

 

محصولات جی بی اچ

محصولات jbh